10
9
8
Câu lạc bộ

Doanh Nhân
Và Quản Trị

CLB là nơi hội tụ các Doanh chủ, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, cùng nhau CHIA SẺ KINH NGHIỆM – KIẾN THỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ NHAU KIẾN TẠO THÀNH CÔNG, HẠNH PHÚC VÀ THỊNH VƯỢNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP HỘI VIÊN

Hoạt động của CLB dựa trên nền tảng thực chất từ Kiến thức & Kinh nghiệm tổng hợp từ các doanh nghiệp đi trước chia sẻ cho các doanh nghiệp đi sau, phù hợp thực tiễn cho từng nhóm doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn phát triển.

Trong đó, vai trò chính là từ các doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm, các doanh nghiệp trẻ có vai trò tham gia tạo năng lượng và sức sáng tạo để CLB phát triển bền vững.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Hoạt động
với Slogan

Nâng tầm quản trị

Bằng những chia sẻ “Chiêu – Thức” thành công và cả những bài học thất bại mà các doanh nghiệp Hội viên đã trải qua

Kết nối thành công

Tạo điều kiện tốt nhất để kết nối giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của Hội viên CLB đến những khách hàng tiềm năng trong hệ thống mối quan hệ của hội viên CLB.

Đồng hành phát triển

Sự phát triển thành công của CLB gắn liền với sự phát triển của từng Doanh nghiệp Hội viên.

Sứ mệnh

Nơi tạo ra những “Cú hích” cho sự phát triển của doanh nghiệp & bản thân Hội viên CLB. Giúp các Hội viên trở nên Thịnh Vượng và Hạnh Phúc

Tầm nhìn

Tất cả doanh nghiệp hội viên tăng trưởng ít nhất 30% doanh thu mỗi năm và tất cả Hội viên đạt doanh thu tối thiểu 1 triệu USD vào năm 2025. Trong đó, 10% đạt doanh thu trên 10 triệu USD

Giá trị cốt lõi

Minh bạch
Luôn minh bạch trong hoạt động CLB, năng lực doanh nghiệp và cá nhân Hội viên.
Tích cực
Hội viên CLB là những người bạn chân thành, biết lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết mọi vấn đề theo hướng tích cực
Biết ơn
Ghi nhận và vinh danh đóng góp của các Hội viên tích cực, xác định đây là hoạt động xã hội mang tính chiều sâu khi mỗi Hội viên thành công sẽ tạo thêm việc làm cho xã hội và nâng cao giá trị đời sống cho nhân viên mỗi doanh nghiệp.
Đề cao sự học hỏi và giá trị đạo đức
Lấy học tập làm kim chỉ nam trong hoạt động, lấy đạo đức kinh doanh làm giá trị gắn liền trong quá trình phát triển từng Hội viên.
Tôn vinh sự cho đi
Cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp hơn
Đăng ký trở thành

Hội Viên
Doanh Nghiệp

Mục tiêu phân nhóm Hội viên doanh nghiệp là để đánh giá, phân tích tỷ lệ, từ đó có chiến lược tổ chức hoạt động của CLB phù hợp và thiết thực. Ngoài ra, đây cũng là những mốc đánh giá chỉ số tăng trưởng của Hội viên Doanh nghiệp, làm động lực cho sự phát triển của các Hội viên. Phân nhóm Hội viên Doanh nghiệp được quy ước theo doanh thu hàng năm như sau:
VNĐ/Năm35.000.000
Nhóm A++
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 1000 tỷ
 • Cho phép Quản lý cấp cao đại diện cho Doanh nghiệp tham gia trong vai trò Hội viên CLB
VNĐ/Năm30.000.000
Nhóm A+
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 500 tỷ
 • Cho phép Quản lý cấp cao đại diện cho Doanh nghiệp tham gia trong vai trò Hội viên CLB
VNĐ/Năm25.000.000
Nhóm A
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 230 tỷ
 • Cho phép Quản lý cấp cao đại diện cho Doanh nghiệp tham gia trong vai trò Hội viên CLB
VNĐ/Năm20.000.000
Nhóm B
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ
 • Cho phép Quản lý cấp cao đại diện cho Doanh nghiệp tham gia trong vai trò Hội viên CLB
VNĐ/Năm15.000.000
Nhóm C
 • Bắt buộc là doanh chủ
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 23 tỷ
VNĐ/Năm10.000.000
Nhóm D
 • Bắt buộc là doanh chủ
 • Doanh nghiệp có doanh thu trên 6 tỷ
VNĐ/Năm5.000.000
Nhóm E
 • Bắt buộc là doanh chủ
 • Doanh nghiệp có doanh thu dưới 6 tỷ
VNĐ/Năm5.000.000
Nhóm chuyên gia

Các hoạt động
của chúng tôi

9
12
11
10
10
CLB Doanh Nhân và Quản Trị
NÂNG TẦM QUẢN TRỊ – KẾT NỐI THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Copyright by AMIT GROUP. All rights reserved.

Copyright by AMIT GROUP. All rights reserved.